Aktif Cihaz Sistemi

İZADA

Aktif Cihaz Sistemi

Teknoloji lideri firmaların, aktif network cihazlarının tasarımı yapılmış networkte konumlandırılması, ürünlerin konfigürasyonun yapılarak kurum bünyesinde non-blocking çalışmanın sağlanması, veri akışlarının kesintisiz olarak sağlanması, talebe bağlı olarak iç network için güvenlik politikalarının uygulanması, çeşitli uygulamalar ile iç networkte grupların oluşturulması ve grupların birbirinden ayrışması, ve sistem sürekliliğinin sağlanması.